Alexandria shore Trips , Egypt Shore excursions from Alexandria port

Alexandria shore Trips , Noga Tours Specialized in Egypt Shore Excursions , we organize private tour from Alexandria Port .

Full day tour to visit Pyramids and The Egyptian museum .

2 Days 1 night in Cairo to visit Pyramids and Cairo city tour